Zasady ogólne

Modlitwa działa na zasadzie grupy rożańcowej. Modlitwą są objęte wszystkie żony z grupy do której mężowie należą. Za każdą z nich codziennie jest odmawiany cały różaniec. Każda tajemnica różańca to inna intencja, także w ciągu jednego dnia za każdą żonę jest zmawiana modlitwa we wszystkich intencjach. Modlitwa nie wymaga znacznego wysiłku. Jest to ok 5 minut dziennie o wybranej porze i w dowolnym miejscu.

Zaczęcamy by poinformować żonę o intencji w której uczestnik się modli. W czasie gdy jest dobrze wzmacnia to miłość małżonków, a w czasie gdy jest gorzej pomaga to tę miłość utrzymać.

Grupa różańcowa

Grupa różańcowa działa następująco. Jedna grupa różańcowa składa się z dwudziestu uczestników. Tyle ile jest tajemnic różańca. Uczestnicy nie muszą się znać. Każdy uczestnik codziennie rozważa jedną tajemnicę różańca o wybranej porze i w dowolnym miejscu. Każda tajemnica odpowiada konkretnej intencji. Rozważanie tajemnicy to modlitwa dziesiątkiem różańca.

Każdy uczestnik zaczyna rozważania słowami wstępnymi[1]

Tą dziesiątkę różańca zmawiam za moją żonę i za inne żony objęte modlitwą w naszej grupie różańcowej w następującej intencji [treść intencji].

Ten uczestnik, który jest przypisany do pierwszej tajemnicy zmawia dodatkowo wstęp modlitwy różańcowej

"Wierzę w Boga…",
"Ojcze nasz…",
3 razy "Zdrowaś Maryjo…",
"Chwała Ojcu…".

Następnie każdy zmawia dzięsiątkę różańca. Jedna dziesiątka różańca to

"Ojcze nasz…",
10 razy "Zdrowaś Maryjo…",
"Chwała Ojcu…".

Zmiana tajemnicy i intencji następuje każdego nowego miesiąca, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne.

Dołączając do grupy różańcowej, pierwszego dnia rozpoczynamy Aktem Zawierzenia:

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju!

Zawierzam Ci swoją Żonę i wszystkie Żony objęte modlitwą w naszej Róży Różańcowej. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych Żon przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów mężów. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej Żon, rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

Co roku 8 grudnia staramy się być w kościele i ponowić nasz Akt Zawierzenia w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami grupy różańcowej.

Rejestracja

Uczestnictwo w modlitwie jest dobrowolne i na czas nieokreślony. Może się zdarzyć, że ktoś odejdzie z róży. Dlatego, w celu zapewnienia należytej staranności modlitwy, uczestnictwo wymaga rejestracji. Podczas rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail i stworzenie hasła do logowania:
Adres e-mail
Adres, który służy jako identyfikator do logowania. Jest to główny kanał komunikacji między administratorem a uczestnikiem. Na ten adres będą wysyłane następujące treści:
  • Kod aktywacyjny podczas rejestracji.
  • Przypomnienia o potwierdzeniu uczestnictwa.
  • Widomości, konieczne do rozwiązywania problemów z kontem.
Hasło
Ciąg znaków, który będzie używany w celu logowania do panelu uczestnika. Zapoznaj się z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia haseł zawartymi na tej stronie https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/jak-tworzyc-bezpieczne-hasla
Ważne! Dane nie będą nikomu udostępniane oraz na podany email nie będą wysyłane żadne informacje marketingowe!

Uczestnictwo

W celu uczestnictwa w modlitwie, niezbędna i konieczna jest rejestracja. Wynikiem rejestracji jest automatyczne utworzenie profilu oraz wpisanie uczestnika na listę osób oczekujących do utworzenia nowej grupy różańcowej. Bez rejestracji pozostaje tylko osobista modlitwa w podanch intencjach.

Po zebraniu dwudziestu osób zakładana jest nowa aktywna grupa różańcowa. Każdy jej uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany. Od tego momentu zaczyna się okres codziennej aktywnej modlitwy.

Intencję do której uczestnik został przypisany w bieżącym miesiącu można znaleźć w panelu grupy różańcowej widocznym po zalogowaniu.

By modlitwa była zawsze pełna i nieprzerwana, wymagane jest cykliczne potwierdzanie uczestnictwa. Potwierdzenie uczestnictwa wymagane jest co miesiąc w panelu grupy różańcowej. Członków grup różańcowych, którzy nie potwierdzą odpowiednio szybko swojego uczestnictwa będziemy osobiście prosić o reakcję. W tym celu zostanie wysłane przypomnienie na adres e-mail.

Brak potwierdzenia i reakcji na przypomnienia wiąże się z usunięciem uczestnika z grupy do której należy. Miejsce usuniętego uczestnika zajmie nowy uczestnik z listy oczekujących. Dla usuniętego uczestnika zostaje wtedy tylko możliwość ponownej rejestracji. O wszystkich krokach uczestnik zostanie poinformowany zawczasu.

Każdemu przysługuje prawo do odstąpienia od uczestnictwa. W tym celu prosimy o kontakt z nami.