Ona jest okrętem pełnym bogatego skarbu,
wiozącym dla ubogich dary nieba.
Przez Nią umarli stali się bogaci – nosiła bowiem Życie.

Modlitwa różańcowa jest syntezą naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem naszej miłości. Jest to najpiękniejsza modlitwa, której nauczyła nas sama Matka Najświętsza.

Tutaj znajdziesz możliwość dołączenia do modlitwy różańcowej za Twoją żonę. Zapoznaj się ze szczegółami poniżej i przyłącz się do nas.

Kto
Ty oraz pozostali mężowie z grupy każdego dnia będziecie się modlić za Twoją i innych mężów żony.
Jak
Modlitwa jest oparta na zasadzie grupy różańcowej. Każda osoba odmawia dziesiątkę różańca o dowolnej porze i w dowolnym miejscu.
Kogo
Modlitwa obejmuje Twoją żonę oraz żony pozostałych mężów z Twojej grupy różańcowej.
Ile
Modlitwa nie wymaga znacznego wysiłku. Jest to ok 5 minut dziennie. Podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania wobec naszych żon.
Dlaczego
Dostajesz pewność, że zawsze, każdego dnia 20 mężów chroni każdą z żon wypraszając łaski i opiekę Matki Najświętszej. Za każdą żonę jest odmawiany różaniec we wszystkich intencjach.

Szczegółowe reguły uczestnictwa znajdziesz w zakładce Zasady. Zachęcamy by poinformować żonę o intencji w której uczestnik się modli. W czasie gdy jest dobrze wzmacnia to miłość, a w czasie gdy jest gorzej pomaga to tę miłość utrzymać.