Tajemnice radosne

 1. O trwałość naszych małżeństw i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych.
 2. Aby nasze żony odkrywały w sobie piękno, które każda z nich nosi w sobie.
 3. O łaskę niezachwianej wiary dla naszych żon.
 4. Aby nasze żony stawały się świętymi matkami.
 5. O łaskę Ducha Św. na każdy dzień dla nich.

Tajemnice bolesna

 1. O łaskę świadomości błędów popełnianych przez nasze żony.
 2. O uzdrowienie naszych żon ze zranień, które noszą w sobie.
 3. O dar zmartwychwstania i życia wiecznego dla nich.
 4. O to, aby miały pewność i poczucie, że są przez mężów kochane i akceptowane takimi jakimi są.
 5. O ochronę umysłów naszych żon przed kłamstwami podszeptywanymi przez szatana.

Tajemnice chwalebna

 1. O łaskę cierpliwości potrzebną do budowania naszych małżeństw i wychowania dzieci.
 2. O wytrwałość w okazywaniu wzajemnej czułości i troski w naszych małżeństwach.
 3. O Boże błogosławieństwo dla pracy wkładanej w pielęgnowanie domowego ogniska.
 4. O siłę w wykonywaniu rutynowych czynności każdego dnia.
 5. O dar wybaczania.

Tajemnice światła

 1. O codzienne odnajdywanie i wypełnianie w życiu naszych żon Bożego powołania.
 2. Aby nie były zaniedbywane przez swoich mężów.
 3. Aby w swoim sercu pielęgnowały dobro.
 4. O łaskę opieki i obecności Bożej, aby nigdy nie czuły się osamotnione.
 5. Dziękczynna za wszystkie nasze żony z róży różańcowej.