§ Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest serwis www.grupa-rozancowa.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu rozpoczęcia, prowadzenia lub rozwiązania grupy różańcowej.
 3. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. Najważniejsze jest by była zachowana należyta staranność modlitwy, a podanie poprawności danych osobowych ma ułatwić jej wykonanie.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§ Administrator Danych

 1. Serwis www.grupa-rozancowa.pl jest administratorem danych użytkowników. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, adres e-mail.
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do rozpoczęcia, prowadzenia lub rozwiązania grupy różańcowej.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do
  1. dostępu do danych (art. 15 RODO),
  2. Sprostowania (art 16 RODO),
  3. usunięcia(art 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania (art 18 RODO),
  5. Przeniesienia (art 20 RODO),
  6. Sprzeciwu (art 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie (art. 7 ust. 3 RODO),
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres]
 7. Usunięcie danych osobowych następuje na polecenie użytkownika lub po anulowaniu uczestnictwa.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.
 1. Witryna www.grupa-rozancowa.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Jest on dostępny dla większości nowoczesnych przeglądarek.
 4. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.